757-69F, Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM

Tượng Chúa Kitô Vua trên đỉnh Núi Tao Phùng

error: Nội dung đã được bảo vệ